تبلیغات
برترینها - مطالب محسن فرپای

• مهندسی مشاور:
مهندسی مشاور به تشکیلاتی اطلاق می شود که تخصص های لازم را جهت مطالعه و طراحی و ارائه و نظارت یک پروژه را داشته باشد. و از هر لحاظ دارای صلاحیت بوده و مهندسین و متخصصین مورد نیاز پروژه را دراختیار داشته و یا به آنها دسترسی داشته باشد.

• شرکت های مهندسی مشاور:
از گردهم آمدن چندین مهندس در یک رشته یا رشته های مختلف شکل می گیرند و اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تخصصی می نمایند.

• موضوع فعالیت شرکت های مهندسی مشاور:
موضوع فعالیت شرکت های مهندسی مشاور می تواند در زمینه هایی از قبیل انجام و اجرا، نظارت، مشاوره، نصب و راه اندازی کلیه پروژه ها و... باشد.
در نام شرکت مهندسی مشاور استفاده از واژه هایی نظیر: مهندسی، مهندسین، و گروه مهندسین ، هر کدام نیازمند مدارک خاصی می باشد که به آن ها اشاره می کنیم.
اگر در نام شرکت از کلمه مهندسی استفاده شود یکی از افراد شرکت باید دارای مدرک مهندسی باشد.
استفاده از واژه مهندسین در نام شرکت به معنای ارائه بیش از یک مدرک تحصیلی و همچنین استفاده از کلمه گروه مهندسین در نام شرکت به معنای فعالیت گروهی از مهندسین در شرکت می باشد و بایستی مدرک مهندسی همه اعضاء به مرجع اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
" شرکت های مهندسی مشاور در قالب های سهامی خاص، مسئولیت محدود و تضامنی قابل ثبت هستند. که در ذیل به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر کدام از این شرکت ها می پردازیم."

• شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص :
_حداقل سرمایه مورد نیاز صد هزار تومان
_حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی پرداخت شود.
_حداقل 3 نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.

• مدارک ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص :
- کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضاء
- اقرارنامه امضا شده
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
- تنظیم وکالتنامه به نام وکیل چنانچه امور توسط وکیل انجام گردد.

• شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور با مسئولیت محدود:
_وجود حداقل 2 نفر عضو
_حداقل سرمایه 1,000,000 ریال
_تعهد به پرداخت کل سرمایه

• مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مهندسی مشاور با مسئولیت محدود:
- تصویربرابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از دفاتر پلیس + 10
- امضای اقرارنامه
- اخذ مجوز در صورت نیاز
- دو نسخه تقاضانامه
- دو جلد شرکتنامه
- دو برگ اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

• شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور تضامنی :
_در شرکت تضامنی، حداقل شرکاء 2 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
_سرمایه شرکت تضامنی به دو صورت نقدی و غیر نقدی می باشد ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه نقدی تأیید شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.لازم به ذکر است که هیچ گونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است.
_تعداد مدیران شرکت تضامنی ممکن است یک یا چند نفر باشند که محدود به مدتی خاص یا نا محدود باشند.که ممکن است از بین خود شرکاء یا خارج از شرکت تعیین گردند.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مهندسی مشاور تضامنی :
- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
- دو برگ تقاضانامه تکمیل شده
- دو جلد اساسنامه تکمیل شده
- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء و مدیران و هیأت نظارت ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- دو جلد صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
- اصل وکالت وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 25 مرداد 1397
نظرات()   
   
پنجشنبه 25 مرداد 1397  11:16 ق.ظ

تصفیه و تقسیم دارایی شرکت ، از نتایج انحلال شرکت است. تصفیه به معنی تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری است، که در نتیجه تصفیه، رقم قطعی مبالغ بده و بستان مشخص و پا به پا می شود. شرکت سهامی به محض انحلال، ( شرکت در حال تصفیه ) محسوب می شود؛ و باید به دنبال نام شرکت ، همه جا عبارت " در حال تصفیه " ذکر شود. نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد( ماده 206 لایحه ) و تصفیه امور شرکت سهامی طبق قانون و مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347 ، انجام گیرد. مگر در مورد ورشکستگی که امر تصفیه طبق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد.

    مدیران تصفیه و وظایف و اختیارات آن ها

امر تصفیه با مدیران تصفیه است که در اساسنامه معین شده اند و ممکن است تحت نظارت ناظر عمل کنند، پس در شرکت های سهامی امر تصفیه با مدیران فعلی شرکت است، مگر آن که اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهند، ترتیب دیگر مقرر کرده باشند . مدیر تصفیه توسط همان مرجعی که نصب شده، قابل عزل است. مدیر یا مدیران تصفیه باطل است و انتقال دارایی شرکت به مدیر تصفیه یا اقارب وی نیز باطل است. مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از 2 سال تجاوز کند. تمدید مدت تصفیه با دادگاه یا مجمع عمومی عادی یا فوق العاده بر حسب مورد است. مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی را دعوت کنند و گزارش دهند. اگر مدیر تصفیه دعوت نکرد، ناظر باید دعوت کند. اگر مدیر تصفیه بخواهد استعفا کند، باید مجمع را دعوت کند. اگر مجمع تشکیل نشود یا مدیر از طرف دادگاه تعیین شده باشد، مراتب به دادگاه اعلام می شود. در هر حال تا زمان تعیین جانشین، استعفا " کان لم یکن " تلقی می شود. در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی، مراتب پیش گفته شده نیز رعایت خواهد شد.

    پایان تصفیه

قانون گذار به صراحت پایان تصفیه را مشخص نکرده است، اما برآیند مجموع مقررات راجع به تصفیه چنین است؛ پایان تصفیه زمانی است که مطالبات شرکت وصول شده و بدهی های آن به طلبکارانی که در دسترس اند، پرداخت گردیده و دارایی اش نقد شده باشد. چون مدیر تصفیه به وکالت از شرکت عمل می کند، باید مانند هر وکیلی از حساب زمان تصدی خود به شرکت و در واقع به مجمع عمومی، که در امور راجع به تصفیه صلاحیت تصمیم گیری دارد، گزارشی ارائه بدهد. امر تصفیه از زمانی که مجمع عمومی حساب های مدیر تصفیه شرکت را تصویب و تایید کند، پایان یافته تلقی می شود. از این تاریخ باید مجمع عمومی صاحبان سهام ختم تصفیه را اعلام کنند. اعلام ختم تصفیه آغاز و شروع تقسیم دارایی شرکت میان سهامداران است.

    تقسیم دارایی شرکت

به موجب ماده 223 لایحه قانونی 1347، آن قسمت از دارایی شرکت، که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام تقسیم می شود ( تقسیم موقت دارایی ) . ولی در اصل تقسیم دارایی پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و پرداخت تمام دیون شرکت انجام می شود. چون از این زمان است که شخصیت حقوقی شرکت به طور کامل محو می شود. شرکای سابق مالک مشاع دارایی موجود شرکت می شوند، دارایی که بین سهامداران باید تقسیم شود همین دارایی است. معمولاَ پرداخت دارایی شرکت ، ابتدا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام صاحبان سهام می رسد، آنگاه مطابق اساسنامه ، میان سهامداران تقسیم می شود.
مدیر تصفیه پس از اعلام ختم تصفیه ، وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران تودیع می کند، و در صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده اند  به آن بانک تسلیم می کند. مراتب را طی آگهی به اشخاص ذی نفع می رساند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. دفاتر و دیگر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به مرجع ثبت شرکت ها تحویل می دهد، تا برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشند. دفاتر مزبور باید تا ده سال نگهداری شود. ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد، تا به ثبت رسیده و در روزنامه آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری حذف گردد. 


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 25 مرداد 1397
نظرات()   
   
یکشنبه 21 مرداد 1397  02:07 ب.ظ

شرکت های تبلیغاتی در زمینه ایجاد ، طراحی و پیاده سازی انواع تبلیغات ، با استقلال کامل از مشتری ها عمل می کنند و بر روی مفاهیمی از قبیل ارزش دهی به محصولات یا خدمات مشتری تمرکز یافته و پیام صاحبان شرکت ها را به سمع و نظر سایرین می رساند
 
منظور از شرکتهای تبلیغاتی چیست؟

چگونگی ثبت شرکتهای تبلیغاتی ، شرکت های تبلیغاتی در زمینه ایجاد ، طراحی و پیاده سازی انواع تبلیغات، با استقلال کامل از مشتری ها عمل می کنند و بر روی مفاهیمی از قبیل ارزش دهی به محصولات یا خدمات مشتری تمرکز یافته و پیام صاحبان شرکت ها را به سمع و نظر سایرین می رساند. همچنین، یک شرکت تبلیغاتی می تواند استراتژی های بازاریابی و برندینگ و فروش های فوق العاده را برای مشتری خود طراحی کند. این نوع شرکت برای تولید انواع تبلیغات از جمله تبلیغات تلویزیونی، تبلیغاتی رادیویی، تبلیغات آنلاین، تبلیغات موبایلی و یا ترکیبی از استراتژی های فعالیت دارند.
ثبت شرکت های تبلیغاتی

شرکت های تبلیغاتی نیز همچون سایر انواع شرکت ها باید ثبت شوند. در این خصوص متقاضیان ثبت شرکت های تبلیغاتی می توانند به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و در مورد نحوه ثبت مشاوره و راهنمایی لازم را دریافت کنند. اصول ثبت شرکت تبلیغاتی به صورت زیر می باشد :

        کلیه مراحل ثبت می تواند می تواند توسط یکی از شرکای شرکت و یا وکیل شرکت صورت بگیرد. در صورتی که وکیل امور ثبت شرکت را بر عهده دارد، باید وکالتنامه را در تمامی مراحل به همراه داشته باشند.

        انتخاب چندین نام برای شرکت تبلیغاتی ضرورت دارد. کارشناسان اداره ثبت با بررسی نام و اولویت بندی آنها، یک نام غیر تکراری و مطابق با موازین شرعی و عرف جامعه را انتخاب و ثبت می کنند.

        برخی از شرکت های تبلیغاتی به مجوز نیاز دارند که تشخیص این امر بر عهده کارشناسان اداره ثبت شرکت است. همچنین با تشخیص کارشناس، قبل از ثبت باید هیات مدیره شرکت تبلیغاتی در آزمون ویژه تاسیس شرکت (کانون) تبلیغاتی شرکت کنند و با دریافت مجوز برای ثبت شرکت خود اقدام کنند.

 شرایط اخذ مجوز برای شرکت تبلیغاتی

با توجه به اینکه دریافت مجوز برای شرکت های تبلیغاتی ضرورت دارد، شرایط اخذ آن به صورت زیر می باشد:

         متقاضیان دریافت مجوز شرکت تبلیغاتی ابتدا باید به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل سکونت یک تقاضانامه را ارائه دهند که در آن امضای صاحب امتیاز و معرفی مدیر مسئول قید شده باشد.

        ارائه عکس ۴*۳ چهار قطعه از مدیر مسئول و صاحب امتیاز شرکت ضرورت دارد.

        ارائه کپی مدرک تحصیلی مدیر مسئول و صاحب امتیاز شرکت و ارائه آن به اداره کل فرهنگ ضرورت دارد.

        سایر مدارکی که باید به ادار کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شود، عبارتند از: تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم و ارائه اصل آن و گواهی عدم سوء سابقه کیفری با معرفی اداره کل.

        برای دریافت مجوز شرکت تبلیغاتی دریافت تاییدیه اماکن نیروی انتظامی با معرفی اداره کل استان ضرورت دارد.

 ثبت انواع شرکت های تبلیغاتی

شرکت های تبلیغاتی که مجوز خود را دریافت کرده اند، می توانند ثبت شوند. در این صورت:

         شرکت تبلیغاتی می تواند در قالب شرکتهای با مسئولیت محدود، سهامی خاص و یا موسسات غیرتجاری ثبت شود.

        مدیرعامل شرکت تبلیغاتی نباید در وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکت های دولتی و یا شهرداری ها اشتغال داشته باشد.

        برای مدیرعامل داشتن مدرک دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل پنچ سال سابقه کار موثر در زمینه تایید کمیته سازمان های تبلیغات با تایید کمیته سازمانهای تبلیغات یا مدرک تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس در رشته های بازرگانی، روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی ضرورت دارد.

 


 • آخرین ویرایش:یکشنبه 21 مرداد 1397
نظرات()   
   

طرح صنعتی در کشورها بویژه در قالب نظام خاص از فرآیند مشابهی تبعیت می کند و همان طور که در مقالات پیشین گفتیم، برخی معاهدات در حوزه طرح های صنعتی، که برای تسهیل ثبت طرح صنعتی تدوین یافته اند، دارای مقرراتی برای یکسان کردن رویه های ثبت می باشند.
ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در 2 نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.

    حق تقدم در تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی بین المللی

حق تقدم در این فرض به این معناست که چنانچه شخصی با رعایت شرایط لازم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی خود را نزد مراجع ذیصلاح یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی به ثبت برساند، به مدت 6 ماه از تاریخ درخواست ثبت همان طرح صنعتی، در هر یک از دیگر کشورهای عضو این کنوانسیون بر دیگر اشخاص حق تقدم دارد.
بر اساس ماده 9 قانون مصوب 1386 که به موجب ماده 23 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری ، قابل تسری برای طرح های صنعتی نیز می باشد. لذا، چنانچه موضوع طرح صنعتی بعد از اولین درخواست ثبت که بر اساس آن مطالبه حق تقدم می شود و قبل از تاریخ انقضای مهلت حق تقدم ( شش ماه ) مورد انتشار یا بهره برداری قرار گیرد، این انتشار یا بهره برداری مانع استفاده از حق تقدم و موجب عدم ثبت موضوع طرح صنعتی در کشورهای بعدی ( کشورهایی که از آن ها مطاله حق تقدم می شود ) به لحاظ زوال تازگی طرح صنعتی نخواهد شد.
متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اطلاعیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی ( 20 مارس 1883 میلادی ) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است. در صورت درخواست حق تقدم :
الف- اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد ظرف مدت معین، رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت ، ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است گواهی شده باشد.
ب- با پذیرش درخواست حق تقدم حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود . در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن، اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی می شود.
همان طور که در بند 9 ماده 73 آمده است، متقاضی باید مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ به اداره ثبت طرح صنعتی تسلیم نماید.
همچنین بر اساس ماده 74 آیین نامه ، در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون ، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :
1- تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی ؛
2- طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی ؛
3- کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد، ذکر ماخذ آن .
با توجه به ماده 75 آیین نامه ، در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می شود.
با توجه به ماده 76 آیین نامه ، مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی 6 ماه از تاریخ اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد. 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

• تفاوت های بین نام تجاری و عنوان تجاری :
قانون تجارت ایران فاقد هر گونه تعریفی از عنوان تجاری می باشد ولی عنوان تجاری اسمی است که تاجر برای به کاربردن در فعالیت ها و انجام معاملات تجاری استفاده می کند و مانند نام تجاری هدف از استفاده آن حفاظت از حقوق اشخاص ذیربط و فراهم آوردم حسن انجام معاملات از جهت سلامت و مرتب بودن می باشد.
به عبارت دیگر هر تاجر حقیقی یا حقوقی که معاملاتی را انجام می دهد و بر اوراق تجارت خود اسم معینی قرار می دهد این اسم، عنوان تجارت تلقی می گردد. بنابراین عنوان تجاری اسمی است که تاجر درهنگام اقدام کردن به فعالیت تجاری می گیرد و در قرارداد ها و کلیه معاملات قانونی که مربوط با مشتریانش است آنرا بکار می برد.
نکته قابل توجه اینجاست که عنوان تجاری از عناصر اسم مدنی و نام خانوادگی تجار حقیقی یا شرکای شرکت تجاری تشکیل می شود.
اما عنوان تجاری برای هدف متقارن است، هم برای تشخیص مؤسسه تجاری از مؤسسه دیگر و هم برای تشخیص تاجر از تاجر دیگر به کار می رود.

درباره مفهوم عنوان تجاری، ماده (41/1) قانون تجارت اُردن به ذکر عناصری می پردازد که از این عناصر می توانند عنوان تجاری تنها تشکیل دهند‌ :
"عنوان تجاری از اسم تاجر و لقب ( نام خانوادگی) وی تشکیل می شود‌."
تاجر می تواند آنچه که می خواهد از عبارات به عنوان تجاری اضافه کند، به شرط اینکه موجب برداشت غلط یا خطاء اشخاص ثالث از هویت یا اهمیت تجارت و مشهوریت یا وضعیت مالی یا وجود شرکت یا به نوع آن نگردد.
یکی از حقوقدانان در رابطه با دیدگاه قانونگذار اُردنی عنوان تجاری را اینگونه تعریف می کند که عبارت از اسمی است که تاجر، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، برای انجام معاملات تجاری خود و امضای اوراق متعلق به این معاملات اخذ می کند و بر سر در مؤسسه خود به منظور تشخیص این مؤسسه از مؤسسات مشابه، آن را می نویسد تا مشتریان در مورد این مؤسسه آگاه شوند و به آن رجوع کنند.
با توجه به آنچه درباره حقوق کشور اُردن پیرامون عنوان تجاری گفته شد اگر نام مؤسسه ای گلهای شاداب باشد نام تجاری محسوب می شود ولی چنانچه مؤسسه گلهای شاداب جعفر جعفری نامگذاری شود عنوان تجاری خوانده می شود؛ زیرا اسم شامل نام نام خانوادگی تاجر شده است.

• تمایزات بین نام تجاری و برند :
درفرهنگ لغات حقوقی نام برند(brand name) یا برند را عبارت از نامی دانستن که سازنده یا تاجر برای تشخیص محصولات خود به کار می برد و نامی است که علامت تجاری محسوب می گردد.
برند ادبیات بازاریابی کشور ما به نام تجارتی ترجمه شده است که همین موجب مشابه شدن آن با نام تجاری مورد مطالعه ما که معادل (tarde name) می‌باشد، شده است.
جهت جلوگیری از این ترکیب ما اصطلاح شهرت تجاری یا نام و نشان تجاری پیشنهاد می دهیم اما به نظر می رسد که به دلیل مفهوم گسترده آن و نارسا بودن عبارات در رسانیدن این مفهوم همان واژه برند مناسب تر است. توضیح اینکه اغلب برند به عنوان مترادف علامت تجاری به کار می رود. ولی در چرخه تجاری اصطلاح برند بارها در یک مفهوم وسیع تر از علامت تجاری ارجاع داده می شود که ترکیبی ازعناصر مادی وغیرمادی می باشد، مانند یک علامت تجاری، لوگو و ویژگی ظاهر محصولات و بسته بندی آن و یا مفهوم، تصویر و شهرتی که چنین عناصری در رابطه با محصولات یا خدمات خاصی انتقال می دهند. برخی کارشناسان کالاها و خدمات را عنصری ازعناصر برند در نظر می‌گیرند که این تعریف وسیع تر، با قابلیت انعطاف بیشتری است. درجای دیگری برند را تصویر و جلوه فرهنگی، شخصیت و نوع مصرف کنندگانی که مرتبط با محصول فروخته شده تحت آن مارک و برند هستند، تعریف نموده اند.
با این تشریح باید گفت که برند از هویت و ویژگی های خاص و منحصر بفردی برخوردار است که جدا از شرکت و نام کالا می باشد. برند چیزی فراتر از نام ها و نشانه ها و شعارهاست. شاید به همین دلیل است که برخی برند را به " نام و نشان تجاری " نوشته اند تا شامل نام و نشان شود.
این که اصولاً در ایران برند وجود دارد یا خیر مورد بحث است برخی معتقدند که در ایران به معنای خاص کلمه برند نداریم وعده ای براین عقیده هستند که ایران در سطوح « برند خصوصی » و« برند ملی » دارای نام و نشان تجاری یا « برند » بوده واخیراً در سطح « برند جهانی » نیز در سطح منطقه دارای « برند » شده است.
برند آن چیزی نیست که مدیران شرکت ها فکر می کنند که هستند یا دوست دارند که باشند، بلکه برداشت و تصوری است که مشتریان و جامعه از نام شرکت و محصول آن دارند و این همان جوهره، ماهیت وهویت یک برند از دید مشتری است.
⃰ اگرچه لوگو همانند نام تجاری برای تشخیص یک مؤسسه تجاری و نوع فعالیت آن از مؤسسات مشابه است ، ولی تفاوت آن با نام تجاری روشن است :
ـ اولاً : گرفتن نام تجاری در بیشتر کشورها اجباری است درحالی که لوگو اختیاری می باشد.
ـ ثانیاً : لوگو صرفاً ممکن است صورت و تصویر خاصی از نام تجاری باشد.
ـ ثالثاً : نام تجاری می تواند از نام و نام خانوادگی تاجر برگرفته شود. درحالی که لوگو صرفاً نام ابتکاری، یا کد و نشانه ای است که دارای موقعیتی همچون علامت تجاری می باشد. درعمل بررسی می شود که تاجر نام ابتکاری به عنوان لوگو مؤسسه اش انتخاب کرده و بعداً به طورهم زمان آن را به عنوان علامت تجاری برای تشخیص تولیدات خود به کار برده است.
ـ رابعاً : تاجر می تواند جدا از مؤسسه تجاری در آن تصرف کند و مورد نقل و انتقال قرار دهد. در حالی که تصرف در نام تجاری بدون تأثیر در مؤسسه تجاری ممکن نیست.


 • آخرین ویرایش:شنبه 6 مرداد 1397
نظرات()   
   
شنبه 6 مرداد 1397  09:53 ق.ظ

شرکت،به عنوان یک عمل حقوقی،مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند ،بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل کنند. لذا ،تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری ندارد.در واقع ،هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت ،نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد ،ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه ی خاصی نیست.برای مثال: تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد،اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاَسیس شرکت نیاز به چنین اجازه ای ندارد.اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ،ممنوع نباشد ،شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود.

 بنابراین،چنانچه گفته شد ،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند.اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.در این مطلب به فواید ثبت شرکت می پردازیم.

نظر به اهمیت شرکت های تجارتی و اثراتی که بر آن مترتب است،منجمله داشتن شخصیت حقوقی،دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم است،ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی،با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است.با فعالیت به صورت شرکت ،کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت.از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است –نظیر اعطای وام-و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ،موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.

ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید،بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکا ی شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آن ها مختصراَ عبارتند از:

1) هر گاه شرکت به ثبت برسد،قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

2) ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

3) همانطور که فوقاَ ذکر شد ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟

در قانون تجارت سابق مصوب سال 1303-1304 مقرراتی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده بود که مربوط به شرکت های داخلی بوده و نامی از شرکت های خارجی برده نشده بود.

شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در ممالک خارج تشکیل و به وسیله ی تاَسیس شعبه در ایران به امر تجارت اشتغال دارند.

چون شرکت های مزبور هم می بایستی از لحاظ رعایت نظم در تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند،قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 18 خرداد 1310 تصویب، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند و برای ثبت شرکت های داخلی هم مقرراتی اضافه گردید.در قانون تجارت مصوب سال 1311 و مخصوصاَ در مواد الحاقی به قانون تجارت مصوب 1347 موادی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت یا عملیات آن خواهد بود.

. شرکت های تجاری که باید به ثبت برسند سه قسم اند:شرکت های داخلی، شرکت های خارجی، شرکت های بیمه1

به موجب ماده ی 195 قانون تجارت« ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است » .ترتیب اجرای آن به عهده ی وزارت دادگستری محول شده که ضمن تنظیم آیین نامه های لازم معلوم نماید.وزارت دادگستری در آیین نامه ی مصوبه 2 خرداد 1310 در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت 1311 در اجرای قانون تجارت و سایر موادی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است.

1)در مورد ثبت شرکت های بیمه، به قانون ملی شدن موَسسات اعتباری مصوب آبان 1358 مراجعه شود.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت  شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود، نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.
تشکیل پرونده مالیاتی از چند جهت حائز اهمیت است :
1. بدون داشتن پرونده مالیاتی نمی توانید کد اقتصادی بگیرید ، در حالی که داشتن کد اقتصادی برای هر فعالیتی الزامی است.
2. بدون داشتن پرونده مالیاتی شرکت نمی تواند در پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی تسلیم کند.
3. چنانچه شرکت در موعد مقرر نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام ننماید، مشمول جرائم مربوطه خواهد بود.
جهت تعیین حوزه ی مالیاتی، می بایست به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه فرمایید و مدارکی که در  ذیل گفته خواهد شد را تسلیم آن اداره ی محترم نمایید.خاطر نشان می شویم شما می توانید تنها با ارائه ی این مدارک به موسسه حقوقی ایده نو ، کلیه ی امور خود را به ما بسپارید. موسسه حقوقی ایده با کادری متخصص و مجرب ، در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به انجام امور مالیاتی شما اقدام خواهد نمود.

    مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی

1. اصل و تصویر اساسنامه شرکت
2. اصل و تصویر آگهی تاسیس
3. اصل و تصویر شناسنامه مدارک هویتی اعضای هیات مدیره ( شناسنامه و کارت ملی )
4. اصل و تصویر شرکتنامه و اظهارنامه و تقاضانامه شرکت
5. اصل و تصویر آگهی تغییرات
6. تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت ( دفتر چه ثبت نام اشخاص حقوقی )
7. اصل و تصویر کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره
8. کپی فیش تلفن محل شرکت
9. کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت
10. اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمی
11. اصل فیش واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی

    نکته :

– طبق قانون آدرس شرکت می بایست آدرسی واقعی بوده و ملک مورد نظر اداری یا تجاری باشد.در غیر این صورت شرکت متخلف محسوب گردیده و قابلیت اخذ کد اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی را نخواهد داشت. حتی در بعضی از حوزه های مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می شود. بنابراین ، نشانی منزل مسکونی موقعیت تشکیل پرونده مالیاتی را ندارد.
– حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد .لذا،هر شرکت پس از ثبت می بایست  به اداره مالیات مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید. توضیح آنکه، شرکت ها پس از شروع فعالیت می بایست در 4 ماه اول هر سال اظهارنامه مالیاتی ارائه بدهند.برای مثال کارکرد سال 91 خود را در دفاتر و صورت های مالی باید از ابتدای فروردین 92 تا انتهای تیرماه 92 به دارایی دهند. در صورتیکه کارکردی هم نداشتید می بایست دفاتر سفید و اظهارنامه سفید ارسال نمایید.


 • آخرین ویرایش:شنبه 6 مرداد 1397
نظرات()   
   
شنبه 6 مرداد 1397  09:49 ق.ظ

ظروف چینی از پرطرفدارترین ظروف در بازار می باشند. از ویژگی های ظروف چینی می توان به سبکی، استقامت در برابر ضربه و شوک های حرارتی، شفافیت و نورگذری، ثابت ماندن طرح و نقش پس از شستشو، قابلیت استفاده در مایکرویو و بهداشتی بودن آن اشاره نمود. چنانچه شما نیز از افرادی هستید که در این زمینه فعالیت دارید، می توانید برای خود برندی تعیین نموده و آن را به ثبت برسانید. برند یک حقوق انحصاری را برای کالا و خدمات ارائه شده ایجاد می کند که برای مشتریان و مخاطبان خود جلب اطمینان می کند. با ثبت برند از برند و همچنین صاحب آن و سرمایه اش محافظت می شود که این محافظت توسط مراجع قانونی انجام می شود.

وجود یک برند مزایای ذیل را با خود به همراه دارد :
- کسب و کار شما را قابل شناسایی و تشخیص خواهد کرد.
- به ایجاد ارتباط با مشتریان و مخاطبان شما کمک می کند.
- برای شما و کسب و کارتان شهرت را به همراه می آورد.
- به ایجاد ارتباط با مشتریان و مخاطبان شما کمک می کند.
- شما را به یک منبع معتبر و قابل استناد در دیدگاه مشتری تان تبدیل می کند.
- ثبت برند، شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
- ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.
- جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی است .
- اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
ثبت علامت تجاری ( برند / مارک ) در ایران در اداره علامت تجاری ( در تهران ) انجام می شود که برای ثبت علامت تجاری یک تولیدکننده باید کلیه مدارک لازم قانونی را داشته تا با رعایت کامل مقررات مراحل قانونی ثبت آن طی شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت برند صنایع چینی عبارت است از :
1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2- مدارک هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی: فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3- مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوطه.
7- استفاده ازحق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور ازمزایای حق تقدم "حداکثر تا6 ماه" استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.
8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی:
الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی
ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.

    نکات قابل توجه در انتخاب نام برند صنایع چینی :

در انتخاب نام و عنوان مناسب برای علامت تجاری به موارد ذیل توجه فرمایید :
1- اسامی و علائم مشهور و شناخته شده غیرقابل ثبت هستند.
2- اسامی غیرمعقول، غیراسلامی و مخالف با موازین اخلاقی و شئونات اسلامی قابلیت ثبت ندارند.
3- صفت ها و اسم هایی که بیان گر توصیف می باشند و یا عام هستند به تنهایی قابل ثبت نیستند.
4- استفاده از نام های چند سیلابی و ترکیبی از شانس بالایی برای ثبت برخوردارند. ( در صورت نبودن عین نام در طبقه کالای درخواستی )
5- در صورت عدم ثبت علامت در طبقات مورد درخواست ، علامت می تواند یک کلمه و یا ترکیبی از کلمات و اعداد و سمبل، طرح ، رنگ ، شکل و ... باشد.
6- اسامی خاص و ساختگی شانس بسیار بالایی برای ثبت دارند.
7- شباهت نزدیک به 50 درصد با نام های تجاری دیگر امکان ثبت علامت را بسیار ضعیف می کند.
8- در طبقاتی مانند لوازم خانگی، مواد غذایی و نوشیدنی ها به دلیل ثبت علائم بسیار، انتخاب اسم بسیار مشکل بوده و محدودیت ایجاد می کند. لذا در انتخاب عنوان یا نام علامت در این نوع از طبقات باید نهایت دقت را جهت انتخاب نام های هوشمندانه و خاص به کار برد.
9- ثبت علامت به صورت حقوقی ( ایرانی و غیرایرانی ) و حقیقی ( ایرانی و غیرایرانی ) قابل انجام بوده، لذا می توان عنوان شرکت را جهت ثبت علامت به کار برد و یا از نام خانوادگی در کنار نامی دیگر جهت ثبت علامت مورد نظر استفاده کرد.
10- عنوان یا نام علامت می تواند فارسی ، لاتین و یا ترکیبی از کلمات و حروف فارسی و لاتین باشد.
11- اعداد چه به صورت فارسی و چه به صورت لاتین به تنهایی به هیچ وجه امکان ثبت ندارند.
علامات تجاری که به ثبت می رسند تا مدت ده سال از تاریخ تنظیم اظهارنامه ، اعتبار ثبت دارند. با تقاضای مجدد صاحب علامت در پایان مدت، مجدداَ برای ده سال دیگر به حالت انحصاری باقی می مانند.


 • آخرین ویرایش:شنبه 6 مرداد 1397
نظرات()   
   

شرکت تضامنی یکی از انواع هفت گانه شرکت های تجاری می باشد که همانند انواع این شرکت ها صرف نظر از نوع فعالیت تجاری محسوب می شود، در مورد این شرکت شخصیت و اعتبار شرکاء بسیار کلیدی و حائز اهمیت می باشد که در توضیحات متوجه اهمیت این امر خواهید شد:

طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.در صورت عدم کفایت و بروز مشکل اگر اموال شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشد و در صورتی که بین شرکاء قرار دادی غیر از این بسته شود از نظر قانون ارزشی نخواهد داشت در صورت وجود بدهی در شرکت طلب کار می تواند طلب خود را از هر کدام از شرکاء مطالبه نماید و البته مطالبه طلب از یکی از شرکاء مانع پیگیری و درخواست طلب از دیگر شرکاء نمی باشد البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید با توجه این شرایط این نوع از شرکت  از نظر مشتریان درای اعتبار زیادی می باشد واز سویی در ابتدای تاسیس شرکت انتخاب شرکاء نیاز به اعتماد و دقت فراوان دارد.

 

مراحل اصلی تشکیل شرکت تضامنی:


 شرکت تضامنی بعد از انجام این امور قابل تاسیس می باشد:

 شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد .

 تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.

 معمولا شرکت تضامنی نیازی به اساسنامه ندارد اما در صورت وجود قراری بین شرکاء در صورت نیاز در اساسنامه قید می شود زیرا در اساسنامه شرکت تضامنی امور اساسی درج می شود مواردی مانند:

 - نام شرکت

 - موضوع شرکت

 - مدت فعالیت شرکت

 - سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکاء،

 - شرایط تقسیم سود و زیان

 - قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر دلیل

 نکات حائز اهمیت:

شرکت نامه از اهمیت ویژه ایی برخودار است و قابل تغییر نمی باشد مگر بنا به نظر تمامی شرکاء

سرمایه اعم از نقدی یا غیر نقدی  باید به طور کامل پرداخت شود و دررابطه با تقویم سهم الشرکه غیر نقدی شرکت تضامنی قانون مقررات خاصی وجور ندارد زیرا در این نوع شرکت خود شرکاء مسئول کمبود سرمایه هستند و اگر سرمایه غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از میزان واقعی آن اعلام شود در واقع سایرشرکاء به ضرر خود اقدام کرده اند . « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد»(ماده118 ).

از نکات حائز اهمیت دیگردر رابطه با نام  شرکت تضامنی می باشد که لازم است نام شرکت تضامنی به همراه حداقل نام یکی از شرکاء و همچنین نام دیگر شرکاء با عنوانهایی مانند و شرکاء ویا برادران و.... قید شود مانند نمونه هایی مثل : شرکت تضامنی احدی وبرادران ویا شرکت تضامنی احدی و شرکاء البته اشاره به تضامنی بودن جدا از اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت می باشد و آن را از نام شرکائی که نام برده شد متمایز می نماید ، به نفع شرکت می باشد و نشان دهنده اعتبار و معرف ضمانت شرکاء است. در صورتی که شریکی که نام او در نام شرکت درج شده است از شرکت خارج شود ویا فوت نماید اسم او از نام شرکت خارج می شود و نام دیگری جایگزین آن می شود.

در رابطه با میزان سرمایه، سود و زیان باید اشاره کرد که منفعت شرکاء به میزان سهم الشرکه آنهاست «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» (قسمت اول ماده119 ) «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود».  (ماده 124 )

 

 

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

 

- دو برگ تقاضانامه

 

- دو برگ شرکت‌نامه

 

- دو نسخه اساسنامه

 

- فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا

 

- مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .


 • آخرین ویرایش:شنبه 6 مرداد 1397
نظرات()   
   
شنبه 6 مرداد 1397  09:44 ق.ظ

شرکتی که در ایران تشکیل نشود و یا مرکز اصلی آن در ایران نباشد یا هر دو آن ها، شرکت خارجی محسوب می گردد که با بررسی قانون یاد شده چنین مستفاد می شود که شرکت خارجی مطلقاَ قابل ثبت در ایران نمی باشد زیرا اگر حتی با سرمایه خارجی در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد فی النفسه ایرانی محسوب است اگرچه عوامل و سرمایه آن خارجی باشد اما قانونگذار در سال 1310 اجازه ثبت نماینده یا شعبه یک شرکت خارجی را در ایران به رسمیت شناخته است. ثبت نمایندگی یا نام یک شعبه از شرکت خارجی یا شرکت مادر را حقوقدانان اصطلاحاَ ثبت شرکت فرعی می نامند.
شرکت فرعی به شرکتی اطلاق می شود که توسط شرکت خارجی ( مادر ) به جهت بازاریابی ایجاد شده اما کنترل آن در اختیار شرکت مادر قرار دارد البته چنین شرکتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت مادر می باشد و در کشور محل ثبت از همان وضعیت حقوقی یک شرکت تجاری داخلی برخوردار خواهد بود. پس شرکت فرعی همان نمایندگی یا شعبه ای از شرکت مادر است که قانونگذار ایران به آن پرداخته است.
ماده 3 قانون ثبت شرکت ها برای ثبت شرکت فرعی اعم از شعبه یا نماینده شرایطی را مقرر داشته است :
” از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.”
همچنین ماده 4 قانون ثبت شرکت ها شرایط تکمیل ثبت شعبه یا نماینده را چنین اظهار نموده است :
” هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجاری یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهارماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید. در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد. ”
پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل هشتاد و یکم تاکید دارد که امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است که این موجب جلوگیری از ثبت شرکت های فرعی خارجی چه به صورت نمایندگی و چه به صورت شعبه ممنوع گردید اما ضرورت هایی در بهره گیری از تخصص کارشناسان خارجی موجب گردید تا شورای نگهبان که وظیفه تفسیر قانون اساسی را دارد توانسته راه ثبت شرکت های خارجی در موارد استثنایی را مهیا نماید که بالاخره با تصویب قانون ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در تاریخ 1376 اداره ثبت شرکت ها با ثبت برخی شرکت های فرعی خارجی موافقت نمود و در این راستا ماده واحده قانون ثبت شرکت های خارجی مصوب 21/8/1376 اعلام می دارد :
” شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانون شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.”
1. نمایندگی یک شرکت خارجی
ممکن است یک شرکت خارجی برای فروش محصولات خود یا خدمات پس از فروش با شرکت هایی در داخل یک کشور اقدام به انعقاد قرارداد نماید و بنابراین قرارداد به آن شرکت مجوز عرضه محصولاتش و خدمات پس از فروش را بدهد در چنین حالتی نمایندگی یک شرکت خارجی محقق می گردد.
2. شعبه یک شرکت خارجی
در این حالت شرکت خارجی اقدام به تاسیس یک شعبه در داخل کشور می نماید، به این نحو که شعبه مزبور تابعیت ایرانی ندارد بلکه فقط در مرجع ثبت شرکت ها به عنوان شعبه ای از یک شرکت خارجی به ثبت می رسد.
با عنایت به ماده ی 1 و ماده ی 3 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها، ثبت کلیه ی شرکت های خارجی و ثبت کلیه ی شعبه ی شعبی نیز که ممکن است شرکت خارجی در ایران داشته باشد در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عمل خواهد آمد.

جهت ثبت شرکت های خارجی، ارائه مدارک ذیل به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی الزامی است.
1- اظهارنامه ثبت
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت ( اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا از طرف شرکت دارند تصدیق گردد و امضاء آن ها نیز به تصدیق مقامات صلاحیت دار کشوری که امضاء در آن جا واقع شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد).
3- یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد،شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد.

اظهارنامه ثبت شرکت خارجی می بایست به زبان فارسی تنظیم گردد و حاوی موارد ذیل باشد:
1- مشخصات کامل شرکت.
2- مرکز اصلی فعالیت شرکت و تابعیت آن.
3- نوع شرکت (سهامی،تضامنی و…)
4- صورت جلسه مجمع عموی موسسین و هیات مدیره و چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد،رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل 35% از سرمایه
5- میزان سرمایه شرکت.
6- تاریخ، محل و مرجع ثبت شرکت مادر.
7- نوع فعالیت مورد تقاضا در ایران.
8- معرفی نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران با تعیین میزان اختیارات و صلاحیت امضای اسناد.
9- اسم و آدرس شخص یا اشخاص ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی.
10- آخرین بیلان عملکرد مالی شرکت منوط به اینکه مقررات کشور متبوع و اساسنامه شرکت انعکاس عمومی آن را تجویز نموده باشد.
11- تعهد ارائه بیلان عملکرد شرکت (نمایندگی یا شعبه) در پایان سال مالی به اداره ثبت شرکت ها ضمن رعایت مفاد مندرج در بند 9
12- معرفی شعبه یا شعبات دیگر در ایران در صورت وجود.
بعد از طی مراحل فوق، مطابق ماده 20 نظامنامه در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن، دایره ثبت شرکت ها باید مراتب را به خرج خود شرکت ، در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران منتشر نماید.


 • آخرین ویرایش:شنبه 6 مرداد 1397
نظرات()   
   

شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند شخص برای امور تجاری تشکیل می شود و در آن، مسئولیت شرکا محدود به سهم آنان در سرمایه شرکت است. حقوق شرکا به صورت سهم الشرکه است و برخلاف سهام، در شرکت های سهامی آزادانه قابل نقل و انتقال نیست. این شرکت را نمی توان جزء شرکت های اشخاص یا سرمایه قرار داد .
امتیاز این نوع شرکت، به نسبت شرکت های اشخاص، در این است که در آن مسئولیت شرکا محدود به میزان آورده آنان است و امتیاز آن به نسبت شرکت های سرمایه، در این است که انتقال سهم الشرکه شرکا در چنین شرکتی باید با رضایت شرکای دیگر باشد.
به موجب ماده 104 قانون تجارت، " شرکت بامسئولیت محدود، به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد".
با توجه به ماده 105 قانون تجارت، حدود اختیارات مدیران در شرکت بامسئولیت محدود مانند شرکت سهامی عام است، اما در شرکت بامسئولیت محدود اختیارات مدیران را تنها به موجب اساسنامه می توان محدود نمود و محدودیت طبق اساسنامه هم در مقابل ثالث و هم بین شرکا صحیح است. اگر بر اثر قراردادی دیگر یا تصمیم مجمع عمومی اختیارات مدیران محدود شود، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ولی بین مدیر و شرکا معتبر است، مثلاَ مدیر شرکت با مسئولیت محدود از انجام معامله بالای 50 میلیون تومان منع شده باشد. اگر این محدودیت به موجب اساسنامه باشد و مدیر از آن تجاوز کند ثالث نمی تواند به شرکت مراجعه کند و نسبت به میزانی که مدیر از اختیار خود تجاوز کند، معامله غیرنافذ می باشد. اما اگر محدودیت به غیر از اساسنامه ایجاد شده باشد و مدیر از آن تجاوز کند، ثالث می تواند به شرکت مراجعه کند و پس از آن شرکت برای جبران خسارات به مدیر متخلف مراجعه می کند.

مسئولیت مدنی و کیفری مدیران :
مدیران شرکت با مسئولیت محدود دو نوع مسئولیت دارند : مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.

الف) مسئولیت مدنی
قانون تجارت، در ارتباط با مسئولیت مدنی مدیران ، قاعده خاصی پیش بینی نکرده اما مطابق قواعد عام ، مدیران مسئول اقدامات خلاف خود، ناشی از رعایت نکردن مقررات قانونی، اساسنامه و یا مدیریت شرکت خواهند بود. در صورت تعدد مدیران، مسئولیت آن ها مشترک است و نه تضامنی، یعنی هر یک به اندازه خطایی که در ایجاد خسارت مرتکب شده، مسئول پرداخت خسارت به زیان دیده- که ممکن است شرکت یا شرکا یا اشخاص ثالث باشند – خواهد بود. گرچه قانون گذار، در این خصوص قاعده ای وضع نکرده، اما بر اساس قواعد عام، هر گاه ورشکستگی شرکت نتیجه عمل خطای مدیران باشد، اشخاصی که به سبب ورشکستگی شرکت نتوانسته اند طلبشان را از شرکت بگیرند، بابت آنچه نتوانسته اند بگیرند ، حق رجوع به مدیر یا مدیران را دارند؛ با این توضیح که برخلاف آنچه در شرکت های سهامی صادق است ( ماده 143 لایحه قانونی 1347) ، در اینجا مسئولیت مدیران جنبه تضامنی ندارد.

ب) مسئولیت کیفری
در ارتباط با مسئولیت کیفری مدیران، قانون تجارت تنها در ماده 115 مقرراتی وضع کرده که به موجب آن " مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسناد ثبت شرکت اظهار کرده باشند " و یا " با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی بین شرکا تقسیم کنند " ، مجرم و کلاهبردار شناخته شده و به مجازاتی که برای کلاهبرداری در قانون جزا پیش بینی شده است محکوم می شوند. بدیهی است هر گاه مدیران به این عنوان محکوم شوند، خسارات وارد شده به شرکت های سهامی، علاوه بر این، مدیران را به خاطر خطاهای دیگر، مسئول کیفری شناخته است.
شایان ذکر است، در شرکت بامسئولیت محدود مسئولیت فقط مختص به مدیران شرکت نمی باشد بلکه به مانند شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی که بازرس یا بازرسان دارای مسئولیت ناشی از قصور و اعمال مجرمانه خود هستند در شرکت های بامسئولیت محدود هیئت نظار وظایفی دارند که در صورت قصور مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند. 


 • آخرین ویرایش:شنبه 6 مرداد 1397
نظرات()   
   

در عصر حاضر اینترنت جایگزین تمام روش های سنتی شده است.به طوری که در زمینه های اداری  نیز، امروزه تمام ادارات و سازمان ها دارای سایتهایی هستند که سهولت کار متقاضیان را مد نظر دارند. به این ترتیب تعداد مراجعین به سازمان ها کاهش یافته و افراد قادر می شوند تا بسیاری از کارها را به صورت غیر حضوری انجام دهند و در زمان و هزینه ی خود صرفه جویی نمایند.

 در دنباله این تحول ، نحوه ی ثبت شرکت1 در اداره ثبت  شرکت ها نیز از حالت سنتی خارج شده است.یعنی قبلا ارباب رجوع مراجعه مستقیم به اداره ثبت داشت و از طریق فرم مربوطه ،اسامی مورد نظر را پیشنهاد می داد و این اسامی فقط در اداره ی ثبت تهران مورد بررسی قرار می گرفت، سپس متقاضی مراجعه می نمود وبه صورت دستی ،مدارک ،صورت جلسات و اساسنامه راارایه می کرد تا توسط کارشناس ثبت شرکتها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید در دفاتر ثبت شرکتها ثبت شود و پس از اخذ امضاهای لازم، شرکت به ثبت رسد ولی در حالت فعلی با اجرایی شدن سامانه ی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراجعات ارباب رجوع به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ی اینترنتی  http://irsherkat.ssaa.ir  به طور غیر حضوری انجام می گیرد.علاوه بر آن می توان کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانی های  آتی  را نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir  رصد و پیگیری نمود.

بنابراین چنانچه گقتیم برای ثبت شرکت به صورت آنلاین پس از ورود به سامانه ی http://irsherkat.ssaa.ir به قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت مراجعه کنید.فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید.اطلاعات مربوط به متقاضی نخستین موضوعی است که در این فرم ها باید بنویسید .مشخصات اولیه خودتان را در فرم تکمیل کنید.انتخاب نام شرکت،نشانی شرکت،سرمایه ی شرکت ،معرفی شرکا ،مشخص نمودن سهام شرکا و معرفی شعبه های شرکت از جمله کارهایی است که قبل از رجوع به سایت می بایست راجع به آنها تصمیم گیری نهایی شده باشد.

در سایت،  اساسنامه ی شرکت را نیز باید ارایه دهید .شرکت نامه ها و اساسنامه ها ،فرم های پیش فرضی دارند که فقط باید آنها را پر کنید و در نهایت اگر خواستید می توانید قوانین مخصوص شرکت خودتان را نیز به آن اضافه کنید.سپس باید تصویر برابر اصل شده از اساسنامه  خود را در سایت اداره ی ثبت شرکت ها بار گذاری کنید.

از جمله سایرموارد قابل توجه در فرم پیش رو ،انتخاب نوع شرکت است که به دلیل اهمیت آن به طور مختصر، به توضیح آنها می پردازیم.در اقسام مختلفه شرکت ها ، شرکتهای تجارتی مطابق ماده 20قانون تجارت بر هفت قسم می باشند.

1)شرکت سهامی:

شرکت سهامی ،شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.(م 1 ق ت).در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.

.شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود.شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

1)شرکت از زمانی تشکیل می شود که 2 یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند.بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است.تمامی افراد حقیقی و اشخاص می توانند توانایی های خود مانند سرمایه و دارایی ،تخصص و ارتباطات را در کنار یکدیگر قرار داده و جهت دستیابی به سود و منفعت به کار گیرند.این توانایی ها و دارایی،باید در قالب قراردادی بین افراد شرکت کننده تعریف شود.لذا از نظر مقررات و ضوابط اداری ،طی نمودن مراحلی چند جهت تاسیس یک شرکت یا موسسه ضروری است که از جمله اولین اقدامات،اقدام ثبت شرکت می باشد.یعنی فرایندی که طی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را مابین خود امضا می کنند که این قرارداد دربر گیرنده ی قواعدی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالث (خارج شرکت)باشد.

2)شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ،شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است(م 94ق ت )در اسم شرکت باید عبارت شرکت تضامنی (با مسئولیت محدود)قید شود.

3)شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود:اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.(م 116ق ت)

4)شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی  تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.شریک با مسئولیت  محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده ویا بایستی بگذارد.در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط)و لاقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود.

5)شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا ی سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.شرکا ی سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.(م 162 ق ت)

6)شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک ازشرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.(م 183 ق ت)

7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکا ،مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.(م190ق ت)

در کنار شرکتها که به کار تجارت اشتغال دازند قانونگذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد جهت انجام اموری که جنبه ی غیر تجاری دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه و خدماتی پیش بینی نموده است که در سایت مذکور نیز به عنوان گزینه ای برای انتخاب آمده است.ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری ،موسسه غیر تجاری را چنین تعریف نموده است :مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584ق ت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

وقتی اطلاعات نهایی به طور کامل و با دقت توسط متقاضی وارد رایانه شد ،رایانه تایید پذیرش را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کند.لذا،متقاضیان با مراجعه به سایت ثبت شرکتها،نام شرکت را پیشنهاد می دهندکه این بررسی و تایید نام مربوطه ،در مرکز استان صورت می پذیرد.بنابراین ،از قابلیت های سودمندی که با ثبت نام کردن اینترنتی به دست می آید استفاده از همین فهرست پیگیری است که می توان به راحتی پیگیر پاسخ درخواست خود شد.

بعد از بررسی نام و تایید نام ،متقاضی 3 ماه فرصت دارد در خصوص نام پیشنهادی،مدارک خود را از قبیل اساسنامه،از طریق سایت تهیه و صورت جلسات مورد نیاز را تشکیل دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم و افتتاح حساب و مجوز از بانک از طریق سامانه ،نسبت به تکمیل اطلاعات لازم و ارسال مدارک ،از طریق پست اقدام نماید(دیگر نیازبه مراجعه ندارد).سپس کارشناس حقوقی بررسی می نماید ،اگر ایراد داشت برگشت می زند و در سامانه قید می کند و رفع اصلاحیه می نماید و اگر تایید شد ،هم از طریق سامانه پیامک می رود و هم می تواند شخص متقاضی به سایت مراجعه  کند تا برای امضا ذیل دفتر، پس از تایید مسئول مربوطه اقدام نماید.      

از این جا به بعد کار اصلی به پایان می رسد و می بایست به عنوان اقدام آخر به چاپ آگهی در روزنامه ی رسمی اقدام نماید.

لذا با اینترنتی شدن روند ثبت شرکت،این کار دیگر کاری طاقت فرسا نیست ، بلکه با الکترونیکی شدن آن  ،دیگر کمتر نیازی به موسسه های ثبت شرکت وجود دارد و شخص متقاضی با پر کردن فرم مربوطه که حاوی اطلاعات مربوط به متقاضی و شرکت می باشد ،می تواند به راحتی به ثبت شرکت اقدام نماید.


 • آخرین ویرایش:شنبه 6 مرداد 1397
نظرات()   
       معرفی شرکت تعاونی

یکی دیگر از انواع شرکت ها ، شرکت های  تعاونی است که هدف آن با سایر شرکت هایی که تاکنون درباره ی آن ها صحبت شد فرق می نماید . زیرا هدف شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و غیره فعالیت به منظور سود و بهره دهی بیشتر است در صورتی که هدف اصلی شرکت های تعاونی کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است.
طبق تعریف ماده اول قانون شرکت های تعاونی مصوب 11/ 5/ 34 شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود. بنابراین،همان گونه که از نام آن برمی آید ، هدف اصلی این شرکت ها تعاون و کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است و معمولاَ در مواقعی بیشتر تشکیل می شود که وضع اقتصادی آشفته و نامساعد باشد و بعلت تورم و گرانی قدرت خرید مردم کم است و لذا برای ارائه خدمات و تولید و امکانات رفاهی، اقشار کم درآمد را تحت پوشش خود قرار می دهد.
ضمناَ این مطلب ناگفته نماند که در شرکت های مزبور نیز نفع مادی مورد توجه است منتهی به عنوان هدف فرعی زیرا همان طوری که اشاره شده هدف اصلی آن ها کمک و ارائه خدمات مناسب از قبیل دادن اجناس و اشیاء به صنوف مختلفه می باشد،مانند شرکت های تعاونی کشاورزی که برای تهیه بذر مرغوب و تهیه سموم و کود برای روستاییان و کشاورزانی که بنیه مالی آن ها خوب نیست تشکیل می شود و یا تعاونی هایی که برای قشر کم درآمد با قیمت مناسبی مسکن تهیه می نماید و یا شرکت های تعاونی که به همین منظور به کسبه  جزء و سایر افراد وام می دهد تا کسب و کار آن ها روبراه گردد و یا شرکت هایی که برای اقشار بیکار که در جستجوی کار هستند کار پیدا می نماید و بسیاری دیگر از این قبیل شرکت ها.
شرکاء شرکت تعاونی از سرمایه ای که در شرکت می گذارند ، استفاده نمی کنند و اغلب اوقات سرمایه آن ها در شرکت جزئی است و به نسبت معاملاتی که با شرکت انجام می دهند ، از سود شرکت استفاده می برند. حتی اغلب قوانین کلمه ” سود ” را درباره منافع شرکت های تعاونی استعمال نمی کنند ، بلکه آن را ” برگشتی ” می نامند. به این معنی که آخر سال اضافه پرداختی های مشتریان بابت خرید اجناس یا انجام خدمات به آن ها مسترد می گردد.

    انواع شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی اصولاَ بر سه نوع می باشند :
1-شرکت تعاونی تولید
2- شرکت تعاونی مصرف
3- شرکت تعاونی اعتبار
قانون تجارت ایران فقط دو نوع شرکت تعاونی پیش بینی کرده است ؛ شرکت تعاونی تولید که طبق ماده 190 ، ” شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند” و شرکت تعاونی مصرف که طبق ماده 192 قانون تجارت عبارت است از : شرکتی که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود :
1- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آن ها
شرکت تعاونی اعتبار در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است ، ولی در قانون شرکت های تعاونی پیش بینی شده است و عبارت است از شرکتی که بین عده ای تشکیل می شود ، برای آنکه بتوانند با شرایط مناسبی اعتباراتی تحصیل نمایند تا شرکت بتواند با شرایط سهل تری به شرکاء خود وام و اعتبار دهد.
لازم به توضیح است ، موضوع شرکت های تعاونی محدود نیست و هر گونه عملیاتی را که در اساسنامه آن پیش بینی شده باشد ، می تواند انجام دهد. بنابراین ، یک شرکت تعاونی ممکن است در عین حال شرکت تعاونی تولید و مصرف و اعتبار باشد.

    ارکان شرکت تعاونی

تشکیلات شرکت تعاونی سه رکن دارد .
مجمع عمومی ، هیات مدیره و بازرس
الف- مجمع عمومی :
مجمع عمومی که از اجتماع اعضای تعاون یا نمایندگی آن ها تشکیل می شود به دو صورت عادی و فوق العاده منعقد می گردد. انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان ، رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی و تصویب بودجه سالیانه و تعیین سیاست ها و خط مشی شرکت از وظایف مجمع عمومی عادی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال شرکت از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده محسوب می شوند.
ب- هیات مدیره
هیات مدیره که حداقل 3 و حداکثر 7 نفر عضو دارد از میان اعضای شرکت ( شرکاء) انتخاب می شوند و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده دارند.
اجرای مفاد اساسنامه ، اجرای تصمیمات مجمع عمومی ، تهیه صورت ها و گزارش های مالی برای ارائه به مجمع عمومی ، دعوت از مجامع عمومی و نظارت بر امور جاری و فعالیت های تعاونی و عزل و نصب و قبول استعفای مدیر عامل از جمله وظایف هیات مدیره می باشند.
ج- بازرس یا بازرسان :
بازرس که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود مسئول نظارت بر عملکرد هیات مدیره واجرای تصمیمات مجمع و اساسنامه است. بازرس همچنین باید از روند صحیح تهیه گزارش مالی و تهیه و تنظیم صورت های مالی شرکت اطمینان حاصل نماید و گزارش خود را تهیه و به مجمع عمومی سالیانه ارائه نماید.
رسیدگی به شکایات احتمالی اعضا از نحوه مدیریت و عملکرد هیات مدیره نیز بر عهده بازرس است و نتیجه را باید به مجمع ارائه دهد.

    تشکیل شرکت تعاونی

شرکت تعاونی یا در قالب شرکت سهامی یا مطابق مقررات اساسنامه مصوب تشکیل می گردد.زیرا در ماده 193 ق.ت می گوید:” شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود.”
بنابراین شرکت تعاونی که از حیث شکل مثل شرکت سهامی است می تواند به همان شکل هم تشکیل گردد و در این صورت باید مقررات شرکت سهامی تا جاییکه طبع و ماهیت شرکت تعاونی ایجاب می نماید رعایت شود.
مثل اینکه در شرکت سهامی میزان سرمایه و تعداد شرکاء معین و محدود است. یعنی در بدو تشکیل با سرمایه معین وعده ی اعضای معین تشکیل می گردد و مادامیکه افزایش سرمایه و به همان میزان قبول اعضاء جدید در مجمع عمومی فوق العاده تصویب نشود شرکت از حیث سرمایه و شریک ثابت است ولی در شرکت های تعاونی طبق ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ” تعداد شرکاء و سرمایه شرکت متغیر و نامحدود است “.
به این معنی که در تمام دوره فعالیت شرکت بدون احتیاج به تصویب مجمع عمومی فوق العاده هر کس می تواند یک یا چند سهم از سهام شرکت تعاونی را خریداری نماید و یا سهام اعضاء بین خود آنان مبادله و خرید و فروش شود که به هر تقدیر هم سرمایه و هم عضو در حال تغییر بوده و محدودیتی از این حیث وجود ندارد.
همان طور که گفته شد ، شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد.اساسنامه انواع شرکت های تعاونی ، به صورت ” نمونه اساسنامه ” به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد.  اساسنامه شرکت تعاونی می بایست شامل نام با قید کلمه  تعاونی ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عملیات ، مدت ، مرکز اصلی ، نشانی ، میزان سرمایه ، مقررات مربوط به اعضاء ، ارکان ، مقررات مالی و کار ، انحلال و تصفیه ، حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و …. باشد.اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو ، فعالیت نمایند و طبق اساسنامه در کلیه امور حق نظارت خواهند داشت.
علاوه بر موارد فوق، ماده 193 قاعده دیگری را که بر اساس توجه به تشکیل شرکت های تعاونی است وضع کرده و آن این است که شرکاء شرکت مقررات شرکت سهامی را کنار گذاشته و بر طبق مقررات مخصوصی آن را تشکیل و اداره نمایند.
به نظر می رسد که منظور از تجویز وضع مقررات باز گذاشتن دست شرکاء در کیفیت تشکیل و اداره شرکت بوده و چون قانون شرکت های تعاونی 1334 مقرراتی را در تاسیس شرکت های تعاونی وضع کرده باید گفت ” مقررات مخصوص مورد تراضی شرکاء ” نباید مخالف قانون مزبور باشند.

    مقررات عمومی شرکت های تعاونی

1- حداقل ثلث سرمایه شرکت تعاونی باید نقداَ پرداخت شود و پرداخت دو ثلث بقیه می تواند از طرف شرکاء موسس تعهد شود.
3- سهام شرکت تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و بهای آن باید نقداَ پرداخت شود.
4- در مجمع عمومی شرکت تعاونی هر شریک فقط 1 رای دارد.
5- اداره شرکت تعاونی بر عهده هیات مدیره ای است که طبق قانون تجارت و قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه شرکت انتخاب می گردد.

    ثبت شرکت

برای تشکیل و ثبت هر شرکت تعاونی ، باید قبلاَ از طرف وزارت خانه مزبور ” موافقت نامه تشکیل ” صادر گردد. شرکت تعاونی باید به ثبت داده شود. برای ثبت شرکت تعاونی لازم است که از طرف وزارت تعاون ” مجوز ثبت ” صادر شود.( اطلاعات کامل در خصوص مراحل اخذ مجوز ثبت شرکت تعاونی ، در پورتال قابل دسترسی می باشد.)

    ذخیره احتیاطی

به موجب ماده 4 قانون شرکت های تعاونی ، شرکت های مزبور ” باید برای جبران زیان های احتمالی و توسعه عملیات خود بدواَ قسمتی از درآمد را که از پانزده درصد کم تر نباشد به عنوان ذخیره احتیاطی در ترازنامه منظور نموده و سپس طبق مفاد بند ” ز ” ماده 3 به تقسیم سود سهام اقدام نماید. منظور کردن این وجوه به حساب ذخیره تا زمانی است که جمع آن معادل با مجموع سرمایه شرکت در ظرف سه سال اخیر گردد.

    معافیت

طبق ماده 5 قانون شرکت های تعاونی شرکت های مزبور که طبق مقررات تشکیل و اساسنامه آن ها به تصویب شورای عالی تعاون کشور می رسد از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام و مالیات بر درآمد معاف می باشند و همچنین مبلغی که در پایان هر سال طبق بند ” ز” ماده 3 این قانون به شرکاء پرداخت می شود از مالیات معاف خواهند بود.


 • آخرین ویرایش:شنبه 6 مرداد 1397
نظرات()   
   

شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود. شرکت های تعاونی دارای ارکانی از قبیل مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسین می باشند.
اداره شرکت تعاونی با هیات مدیره ای است که حداقل 3 عضو اصلی و یک عضو علی البدل دارد. حداکثر اعضای هیات مدیره 7 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل می باشد. در تعاونی های بزرگ به ازای هر 400 نفر یک نفر به اعضای اصلی و یک نفر به اعضای علی البدل هیات مدیره اضافه می شود اما در هر صورت تعداد اعضای اصلی بیش از 15 نفر نخواهد بود. تعداد اعضای علی البدل حداکثر یک سوم اعضای اصلی است.

    نکات قابل توجه راجع به هیئت مدیره شرکت تعاونی

- اولین هیئت مدیره را در بدو تشکیل شرکت تعاونی " اولین مجمع عمومی عادی " انتخاب می کند. انتخاب هیئت مدیره های بعدی برعهده مجمع عمومی عادی است. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و با اکثریت نسبی انتخاب می شوند.
- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره با اکثریت نسبی آراء مجمع عمومی می باشد.
- اخذ رای برای انتخاب اعضاء اصلی و اعضاء علی البدل در یک نوبت ( نه دو نوبت مجزی ) به عمل می آید و حائزین اکثریت بعد از اعضا اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند.
- مدت مدیریت مدیران دوره های 3 ساله است.
- انتخاب مجدد مدیران حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است. البته اگر شخصی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی گردد، می تواند برای بیش از دو نوبت متوالی نیز به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انتخاب گردد.
- معاملات هر یک از اعضای هیئت مدیره با شرکت تعاونی مربوط، تابع مقررات و ضوابطی است که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد.
- هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری با موضوع و فعالیت مشابه را بپذیرد. به عبارت دیگر عضویت در هیئت مدیره با داشتن سمت های مزبور در یک شرکت تعاونی دیگر با موضوع و فعالیت مشابه " مانع الجمع " است. مفهوم مخالف این مطلب آن است که اعضای هیئت مدیره می توانند سمت بازرسی یا مدیریت عامل یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را که موضوع و فعالیت آن مشابه نباشد قبول کنند.
- رسیدگی و تصمیم گیری درباره گزارش بازرس یا هر یک از بازرسان در مورد تخلفات هیئت مدیره بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است.
- هیئت مدیره مکلف است فرد واجد شرایطی را از بین اعضای شرکت تعاونی یا خارج آن ها برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی انتخاب کند. مدیرعامل زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه می کند و وظایف و اختیارات وی طبق آیین نامه مربوط خواهد بود.
- وزارت تعاون در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت تعاونی، می تواند مراتب را به دادگاه اعلام کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که در رسیدگی مقدماتی تخلف هیئت مدیره احراز شود، حکم تعلیق مدیران شرکت تعاونی را صادر کند؛ در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب هیئت مدیره جدید منصوب کند.

اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مدیر عامل علاوه بر شرایطی که برای عضویت در تعاونی تعیین گردیده است باید دارای شرایط ذیل باشند :
1- اطلاعات یا تجربه لازم را برای انجام وظیفه متناسب با تعاونی داشته باشند.
2- ایمان و التزام و تعهد عملی به انسان ( در صورتیکه تعاونی بین اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی باشد تعهد عملی دین خودشان )
3- عدم سوء سابقه مالی و یا محکومیت در دادگاه های اجرای اصل 49 قانون اساسی
4- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد
5- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و مالی
6- هیئت مدیره بلافاصله پس از انتخاب باید یک نفر را به عنوان مدیر عامل از بین اعضاء و یا خارج از اعضاء تعاونی برای مدت دو سال انتخاب نماید که زیر نظر هیئت مدیره اداره امور تعاونی را بر عهده گرفته و تصمیمات مجمع عمومی را اجراء نمایند.
7- وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل برابر آیین نامه ای است که هیئت مدیره پیشنهاد نموده و مجمع عمومی تصویب می نماید.

برابر ماده 37 وظایف و اختیاراتی که در قانون برای هیئت مدیره تعیین گردیده است به شرح زیر می باشد :
- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم در مورد انتقال سهم هر یک از اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره
- نظارت بر مخارج تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی
- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه ها و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم
- تعیین نماینده از بین اعضاء تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آن ها مشارکت دارد.
- نهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب
- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر.
- دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده در مواقع لزوم
- اجرای دقیق و صحیح مفاد اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی برابر قوانین و مقررات مربوطه
- عزل و نصب و قبول استعفاء مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی
- تعیین و معرفی صاحبان امضاء مجاز " یک یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل "
- تصمیمات هیئت مدیره به طور جمعی اتخاذ می شود و هیچیک از اعضاء هیئت حق ندارد منفرداَ از اختیارات هیئت مدیره استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی داشته باشد هیئت مدیره می توانند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمایند. 


 • آخرین ویرایش:شنبه 6 مرداد 1397
نظرات()   
   

انتقال سهام بی نام و مراحل آن : در مقالات پیش راجع به سهام بی نام گفته شد سهام بی نام سند در وجه حامل تلقی شده و هر فردی آن را در مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید مالک آن شناخته می شود

مگر آنکه از طریق قضایی خلاف آن ثابت شود و مثلاَ مالک اصلی بتواند ثابت کند سهام بی نام به سرقت رفته و یا از طریق کلاهبرداری و جعل تحصیل شده است.
گواهی نامه موقت سهام بی نام که با رعایت ماده 30 ” لایحه ” صادر و به سهام دار تحویل می شود از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام است. در ماده 30 ” لایحه ” صدور ورقه سهم و گواهی نامه موقت برای سهم بی نامی که تمامی مبلغ اسمی سهام آن پرداخت نشده، ممنوع و در این موارد گواهی نامه موقت بانام داده می شود که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است. یعنی باید دفتر ثبت سهام طبق ماده 40 ” لایحه ” تنظیم، امضاء و مالیات انتقال سهام نیز به ماخذ مالیات انتقال سهام بانام پرداخت شود. چنانچه شرکت سهامی خاص باشد لازم است مفاصاحساب مالیات انتقال سهام به اداره ثبت شرکت های تهران نیز ارائه گردد.
اگر تمام مبلغ اسمی سهام بی نام پرداخت شده باشد انتقال سهام – چه از طریق انتقال گواهی نامه موقت و چه از طریق سهام بی نام – لزومی به پرداخت مالیات انتقال سهم وجود ندارد و چنین معاملاتی از معافیت مالیاتی بهره مند است.
در صورت فوت دارنده سهم بی نام ، هیچ گونه مزیتی بابت مالیات بر ارث پیش بینی نشده است . هر چند اگر وراث توافق کنند که سهام بی نامی که ماترک متوفی است در مالکیت احدی از ورثه یا شخص دیگری قرار گیرد و او به عنوان دارنده سهم به شرکت مراجعه و در مجامع حضور یابد و از حقوق سهام بهره مند شود، مجرایی برای وصول مالیات بر ارث وجود نخواهد داشت.

    انتقال سهام بانام و مراحل آن

طبق ماده 40 ” لایحه ” انتقال سهام بانام صرفاَ از طریق ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت و فقط با امضای انتقال دهنده ( فروشنده ) یا وکیل و یا نماینده قانونی او امکان پذیر است. در نتیجه برخلاف تصور عامه، هیچ نیازی به مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ثبت معامله سهام و تنظیم سند رسمی صلح نیست.
پس هر چند دفتر ثبت سهام – در زمره دفاتری که وفق ماده 6 قانون تجارت ، تجار و شرکت ها مکلف به تهیه آن ها هستند – احصا نشده است ولی با توجه به درج کلمه ” باید ” در صدر ماده 40 ” لایحه ” ، تردیدی نمی ماند که همه شرکت های سهامی باید بلافاصله پس از ثبت نسبت به تهیه دفتر ثبت سهام اقدام کنند.
دفتر ثبت سهام از دفاتر پلمپ شده و قیطان کشیده نیست و این موضوع می تواند مشکلاتی از جمله خرید مکرر دفتر و امکان جعل و الحاق آن را پدید آورد. اما چون روش انتقال سهام فقط با دفتر ثبت سهام میسر است بنابراین تهیه و اتکای به این دفتر الزامی است.
اگرچه امضای انتقال گیرنده ( خریدار ) در مورد سهامی که تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده ضروری است با این همه امضای خریدار و فروشنده هم زمان در دفتر ثبت سهام توصیه می شود. ضمناَ محل امضای انتقال گیرنده نیز در دفاتر ثبت سهام پیش بینی شده است.
در هیچ یک از مواد قانون اشاره ای به ضرورت ظهرنویسی اوراق سهام بانام نشده است ولی معمولاَ در ظهر برگه های سهام جدولی وجود دارد که در آن انتقال دهنده و انتقال گیرنده همراه با محل امضای آنان پیش بینی شده و مرسوم است که خریدار و فروشنده پشت اوراق سهام را نیز امضاء کنند و اصل اوراق به خریدار تسلیم شود.
بدیهی است چنانچه دفتر ثبت سهام به نام خریدار امضاء شود عدم امضای فروشنده ظهر برگه سهام تاثیری در حقوق خریدار ندارد و نمی تواند مانعی برای انتقال مالکیت تلقی شود.

    روش اجرایی انتقال سهام

در انتقال سهام شرکت های سهامی خاص و عام که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته نشده اند باید به نکات مشروحه ذیل توجه شود :
الف- ملاحظه اساسنامه شرکت در رابطه با چگونگی انتقال سهام
ب- تنظیم قرارداد و صلح حقوق سهام به صورت عادی ( در این قرارداد مشخصات انتقال دهنده ، انتقال گیرنده ، تعداد و مشخصات سهام و .. و شرایط انتقال تعیین می شود. ضمناَ ترازنامه ای باید از سوی هیات مدیره شرکت تهیه شود و حسابرس معتمد صحت آن را احراز و تایید کرده باشد ).


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 4 مرداد 1397
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :3  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
آخرین پست ها

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت مهندسی مشاور ..........پنجشنبه 25 مرداد 1397

مدیران تصفیه و وظایف و اختیارات آن ها ..........پنجشنبه 25 مرداد 1397

چگونگی ثبت شرکتهای تبلیغاتی..........یکشنبه 21 مرداد 1397

حق تقدم در تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی بین المللی ..........یکشنبه 21 مرداد 1397

تفاوت های بین نام تجاری با عنوان تجاری و برند ..........شنبه 6 مرداد 1397

فواید ثبت شرکت ..........شنبه 6 مرداد 1397

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی..........شنبه 6 مرداد 1397

ثبت برند ظروف و صنایع چینی ..........شنبه 6 مرداد 1397

شرکت تضامنی چیست و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی؟ ..........شنبه 6 مرداد 1397

قواعد ثبت شرکت های خارجی در ایران..........شنبه 6 مرداد 1397

مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شرکت بامسئولیت محدود ..........شنبه 6 مرداد 1397

نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها ..........شنبه 6 مرداد 1397

چگونه می توانیم شرکت تعاونی تشکیل دهیم ؟ ..........شنبه 6 مرداد 1397

نکات قابل توجه راجع به هیئت مدیره شرکت تعاونی ..........شنبه 6 مرداد 1397

نقل و انتقال سهام بی نام و بانام به چه صورت است ؟..........پنجشنبه 4 مرداد 1397

همه پستها